Nuori Suomi
Etusivu > Om webbplatsen

ALLMÄN INFORMATION ANGÅENDE WEBBPLATSEN

www.lahiliikuntapaikat.fi är en webbplats öppen och gratis för alla, där det finns samlat informations- och stödmaterial för utvecklandet av omgivningarna för näridrott för barn och unga. Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (Valo) ansvarar för utvecklandet och upprätthållandet av webbplatsen. Vad innehållet på webbsidorna beträffar har samarbetats med undervisningsministeriet, med länens idrottsväsen, med otaliga kommuner och andra lokala funktionärer samt med tillverkare av redskap som hänför sig till utvecklandet av de centrala rörelseomgivningarna. Tack till alla ovan nämnda för den insats de har gjort för utvecklandet av webbplatsen.