Nuori Suomi
Etusivu > Tukea hankkeille > Avustukset

Valtionavustuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Aluehallintovirastot (Avit) myöntävät vuosittain veikkausvoittovaroista avustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista on suunnattu laajojen käyttäjäryhmien hankkeisiin, kuten esimerkiksi uimahallien peruskorjaamiseen ja lähiliikuntapaikkojen toteuttamiseen. Tähän osioon on kerätty tietoa valtionavustuksen hakemisesta lähiliikuntapaikkahankkeille. Katso linkki alla. Muiden hanketyyppien osalta tarkempaa tietoa valtionavustusmahdollisuudesta löytyy opetusministeriön verkkosivuilta (www.minedu.fi)

Lisätietoja ja ohjeita valtionavustuksen hakemisesta lähiliikuntapaikkahankkeille >>

 

Muita avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia

Suomen Palloliiton Ässäkenttäohjelma

Suomen Palloliiton Ässäkenttäohjelman kautta on mahdollista hakea avustusta ns. monitoimikenttien toteuttamiseen. Ohjelman pääasiallisena kohteena ovat koulupihat. Lisätietoa hakukriteereistä ja -menettelystä löytyy Palloliiton verkkosivuilta: Palloliiton Ässäkenttäohjelma

Sponsorihankinta

Lisäksi hankkeiden rahoitusta suunniteltaessa kannattaa selvittää mahdollisuudet saada hankkeeseen mukaan paikallisia sponsoreita. Paikallisten lähiliikuntapaikkahankkeiden tukeminen voivat olla joillekin yrityksille hyvinkin mielekäs tapa toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutoimintaa. Hyviä esimerkkejä tälläisista yritysyhteistyön toimintamalleista löytyy Koulupihat lähiliikuntapaikkoina -suunnitteluoppaasta.