Nuori Suomi
Etusivu > Tukea hankkeille > Avustukset > Lähiliikuntapaikoille suunnattu valtionavustus

Lähiliikuntapaikoille suunnattu valtionavustus

Lähiliikuntapaikan määrittely valtionavustusten näkökulmasta
Valtionavustuksen näkökulmasta lähiliikuntapaikka -termiä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty. Tilaa on näin haluttu jättää myös paikallislähtöisille ratkaisumalleilla ja luovuudelle. Yleisellä tasolla lähiliikuntapaikat on kuitenkin määritelty seuraavasti:

"Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan päivittäiseen liikuntaan tarkoitettua, vapaassa ja maksuttomassa käytössä olevaa liikuntapaikkaa, joka sijaitsee asuinalueella käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa paikassa. Lähiliikuntapaikan fyysinen toteutus lähtee paikallisista tarpeista ja lähtökohdista, mutta keskeisinä tavoittena korostuvat aina myös lähiliikuntapaikan liikunnallinen monikäyttöisyys, ympärivuotisuus sekä viihtyisyys".  

Sijoituskohteiden ja toimintojen osalta lähiliikuntapaikan määritelmää on täydennetty seuraavasti:

"Ensisijaisia lähiliikuntapaikkojen sijoituskohteita ovat esimerkiksi koulujen piha-alueet sekä asuinalueiden lähikentät ja -puistot. Lähiliikuntapaikoille soveltuvia toimintoja ovat esimerkiksi erilaiset palloilun pienpelialueet, liikunnalliset leikkipaikkavälineet, ulkokuntolaiteet, rullalautailupaikat, hiihtomaat ja pulkkamäet sekä muut monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevat liikuntamahdollisuudet.     

 

Tietoa valtionavustuksesta ja sen hakemisesta
Seuraavassa yleisinfoa valtionavustuksesta ja sen hakemisesta. Lisätietoja saatavissa mm. opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta sekä ELY-Keskuksista ja näiden verkkosivuilta (ks. linkit alla).

  • Lähiliikuntapaikkojen ja muiden pienten liikuntapaikkahankkeiden (kustannukset enintään 700 000€) osalta valtionapuviranomaisina toimivat Aluehallintovirastot (Avit). Yli 700 000€:n hankkeet käsittelee opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Valtionavustuskelpoisen liikuntapaikkahankkeen kustannusalaraja on 20 000€.
  • Valtionavustusta voivat hakea kunnat ja muut rekisteröidyt yhteisöt.
  • Avustus ja sen määrä on harkinnanvarainen. Lähiliikuntapaikkojen osalta on tavoitteeksi asetettu 30-50% avustusosuus hankkeen arvioduista kokonaiskustannuksista.
  • Avustukset haettavissa kerran vuodessa. Hakuaika kalenterivuoden loppuun mennessä. Tukipäätökset julkistetaan vuosittaina toukokuussa.
  • Valtionavustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro. 12. Hakemuslomake ja hakuohjeet ladattavissa opetusministeriön verkkosivuilta. 

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille>>